21.7.2018 Dawne przejścia graniczne

Jeszcze 25 lat temu w Województwie Katowickim granicę polsko – czeską można było przekraczać samochodem tylko na dwóch przejściach: Chałupki – Bohumin oraz Cieszyn – Cesky Tesin. Potem liczba przejść granicznych wzrosła do kilkudziesięciu w samym Województwie Śląskim. Ostatecznie w 2007 roku po wejściu Polski i Czech do Strefy Schengen granice już można przekraczać w dowolnym miejscu a przejścia graniczne zostały zlikwidowane.

Na trasie dzisiejszej wycieczki przekraczaliśmy granicę w sześciu miejscach gdzie kiedyś były przejścia graniczne (opisane na zdjęciu). Ponadto podjechaliśmy pod jeszcze jedno dawne przejście które prowadziło przez… rzekę Olzę z Olzy do Kopytova. Tym razem poziom wody a także jej kolor i zapach nie pozwolił nam jej przekroczyć.

W wycieczce wzięło udział 18 uczestników którzy przejechali wspólnie 54 kilometry. Na rynku w Bohuminie w czasie przerwy na odpoczynek okazało się, że jest na nim zlot zabytkowych trabantów! Ze wszystkich dobrze utrzymanych trabantów najbardziej nam się podobał trabant z przyczepką zrobioną z drugiego trabanta.

Dziękuję wszystkim dzisiejszym uczestnikom za udział we wspólnej wycieczce.

Tekst i foto: prowadzący Piotr Słanina