Nowi Przodownicy Turystyki Kolarskiej

Sześciu członków naszego Oddziału uzyskało uprawnienia Przodownika Turystyki Kolarskiej. Są to (z numerami legitymacji):

Szymon Gac 7651
Janusz Kosiński 7652
Piotr Kowol 7653
Beata Krzemień 7655
Mariusz Krzemień 7656
Katarzyna Sankala 7657

Gratulujemy!